A munkavédelmi kesztyűkkel kapcsolatos követelmények

Minden munkahelyen elsődleges szempont, hogy a dolgozók testi épsége biztosítva legyen. Ezt csak a megfelelő védőfelszereléssel lehet hatékonyan kivitelezni, aminek a munkavédelmi kesztyű alapvető része. Ez a kesztyű felelős azért, hogy kezünk ne szenvedjen sérülést bizonyos anyagok mozgatása közben.

Ezeknek a védőkesztyűknek azonban sok szempontnak kell megfelelniük, hogy alkalmazni lehessen őket. Azok a munkaruha darabok, amelyek véletlenszerű kapcsolatba kerülhetnek lánggal, mint például a hőálló munkavédelmi kesztyű, olyan lángállósági fokkal kell rendelkezzenek, ami megfelel a várható körülmények veszélyességi kategóriáinak. Fontos szempont, hogy ne olvadjanak el a láng hatására és annak terjedését ne segítsék elő. A munkavédelmi kesztyűn keresztül, a felhasználóhoz eljutó hő mennyiségének rendkívül alacsonynak kell lennie, valamint ez a hőmérséklet által keltett érzet nem érheti el a fájdalomküszöböt. Ennek érdekében, a munkavédelmi kesztyű sok esetben speciális réteggel van ellátva.